ประสิทธิภาพที่แตกต่างสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

การแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้ชายการแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้ชายเคลียร์เข้าใจดีว่าหนังศีรษะของผู้ชายและหญิงไม่เหมือนกัน ดังนั้นเคลียร์จึงได้คิดค้นสูตรเฉพาะสำหรับผู้ชายเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างไปของผู้บริโภคกลุ่มนี้

หนังศีรษะของผู้ชายมีต่อมไขมันมากกว่า จึงทำให้หนังศีรษะมันและเกิดรังแคได้ง่ายกว่า เคลียร์จึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการขจัดรังแคคิดค้นแชมพูสูตรเฉพาะเพื่อผู้ชายทั่วโลก คลิกเพื่อ ดู ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายของเคลียร์

การแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้หญิงเคลียร์นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อมาสนองความต้องการของหนังศีรษะและผมของผู้หญิง 99% ของการบำรุงผมมาจากหนังศีรษะ ดังนั้นเคลียร์จึงได้พัฒนาสูตรเพื่อการขจัดรังแคผ่านการบำรุงหนังศีรษะ

คลิกเพื่อ ดู ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงของเคลียร์

TOP