รับรองผ่านสถาบัน IACD

สถาบัน IACDสถาบัน IACD (The International Academy of Cosmetic Dermatology) เป็นสถาบันที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเภสัชศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกัน สถาบันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลการค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คลิกที่นี่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน IACD

สถาบัน IACDรับรองผ่านสถาบัน IACD เคลียร์นูเทรียม 10 ได้ถูกนำเสนอให้กับสถาบัน IACD ในปี 2011 90% ของสมาชิกผู้เข้าร่วมในงานมีความตั้งใจจะแนะนำเคลียร์ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาหนังศีรษะ 9 ใน 10 ขอผู้ถูกสัมภาษณ์ยอมรับว่านูเทรียม 10 มีความสามารถในการขจัดและปกป้องรังแคไม่ให้กลับมาอีก


TOP