เคลียร์ช่วยป้องกันการเกิดรังแคได้นานกว่าอย่างไร

เคลียร์หยุดการเกิดรังแคได้นานกว่าอย่างไร

เมื่อได้รู้ว่า หนังศีรษะนั้นมีความสำคัญ เราจึงได้นำความรู้นี้เพื่อที่จะไปสร้างความแตกต่างในการขจัดการกลับมาของรังแค เราจึงเริ่มที่จะดูโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลหนังศีรษะ ทั้งในการเพิ่มสารอาหารให้กับหนังศีรษะและในการคิดค้นสูตรเพื่อการรักษาหนังศีรษะ

นอกจากนั้น เมื่อเรารู้ว่าหนังศีรษะของผู้ชายนั้นสามารถเกิดรังแคได้ดีกว่า เคลียร์จึงได้คิดค้นเคลียร์ เมน ที่มีคิมบาซอล ซึ่งที่สูตรเฉพาะของยูนิลีเวอร์ที่นอกจากจะหยุดรังแคที่ต้นเหตุแต่ยังเพิ่มการผลิตโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหนังศีรษะ โดยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิว

นอกจากนี้ เพราะหนังศีรษะของผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเกิดรังแคได้มากกว่า เคลียร์จึงได้พัฒนาเคลียร์ เมน สูตรสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ที่มีส่วนผสมของ Climbazole ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยขจัดรังแค*ที่ต้นเหตุ แต่ยังช่วยบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรงและมีสุขภาพดี

ผลลัพธ์คือเทคโนโลยีนูเทรียม 10 ของเคลียร์ที่ได้สร้างมาจาก สารอาหาร 10 ชนิด ซึ่งนอกจากดูแลหนังศีรษะได้ดีมากขึ้นแล้ว ยังสามารถบำรุงหนังศีรษะและปกป้องรังแคอย่างต่อเนื่อง

*จากเคลียร์

**ในชั้นหนังศีรษะภายนอกจากผลการทดลองในห้องแล็ปTOP