ความเชื่อเกี่ยวกับรังแค 4 ประการได้เปิดเผยแล้ว

รังแคทำให้ผมร่วงใช่หรือไม่ รังแคติดต่อกันได้หรือไม่ นี่เป็นเพียงบางส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับรังแค ซึ่งเป็นอาการบนผิวหนังที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 50% จากผู้คนทั้งหมด 

เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากรังแค ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องขจัดความเชื่อเหล่านี้ อ่านบทความของเราเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของรังแค 

(ความเชื่อที่ 1)

สะเก็ดรังแคเกิดจากหนังศีรษะแห้ง

ความเป็นจริง:

หนังศีรษะแห้งส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย เช่นเดียวกันรังแค แต่ควรทราบว่ารังแคและหนังศีรษะแห้งไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หนังศีรษะแห้งเกิดขึ้นเมื่อหนังศีรษะสูญเสียความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ ก็จะเกิดการแห้งตึง อาการที่ไม่พึงประสงค์ของหนังศีรษะแห้งคือสะเก็ดเล็กๆ สีขาวที่หลุดออกจากหนังศีรษะได้ง่าย

หนังศีรษะแห้งไม่ได้เป็นสาเหตุของรังแคเสมอ แต่สาเหตุของรังแคมีหลายประการ และมักเกี่ยวพันกับการสะสม Malassezia นั่นก็คือเชื้อราประเภทยีสต์ที่เติบโตบนหนังศีรษะที่มีความมัน Malassezia จะทำให้เกิดอาการคัน ทำให้เซลล์ผิวหนังหลุดลอกเร็วกว่าปกติ สะเก็ดรังแคจะมีขนาดใหญ่กว่าสะเก็ดจากผิวหนังแห้ง และไม่หลุดออกจากหนังศีรษะง่ายๆ 

(ความเชื่อที่ 2)

รังแคทำให้ผมร่วง

ความเป็นจริง:

บางครั้งผมร่วงอาจเกี่ยวพันกับรังแคและอาการคันบนหนังศีรษะ แต่อาการเหล่านี้อาจไม่เกิดร่วมกัน ผมร่วงไม่ได้เกิดจากรังแค แต่อาจเกิดจากการเกาหนังศีรษะที่มีอาการคันอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราเกาหนังศีรษะ ก็จะทำให้เส้นผมขาด สาเหตุหลักของผมร่วงได้แก่ ความเครียด อาหาร และสุขภาพของหนังศีรษะ เนื่องจากรากผมฝังอยู่ในหนังศีรษะ และต้องมีสารอาหารมาบำรุงเส้นผม ดังนั้นหนังศีรษะที่มีสุขภาพดีก็จะเป็นรากฐานให้กับเส้นผมที่แข็งแรงตามธรรมชาติ 

(ความเชื่อที่ 3)

รังแคติดต่อกันได้

ความเป็นจริง:

หลายคนคิดว่ารังแคสามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไม่เป็นความจริง รังแคไม่ใช่โรคติดต่อ และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคก็มีอยู่ในหนังศีรษะของทุกคน นั่นหมายความว่า เราทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะเป็นรังแคได้ 

(ความเชื่อที่ 4)

แชมพูทั่วไปสามารถขจัดรังแคได้

ความเป็นจริง:

หากคุณมีรังแค คุณต้องใช้มากกว่าแชมพูทั่วไปในการขจัดรังแค แชมพูทั่วไปอาจช่วยขจัดสะเก็ดรังแค แต่ไม่สามารถขจัดเชื้อราอันเป็นสาเหตุของรังแคได้ 

การขจัดเชื้อรา Malassezia บนหนังศีรษะและขจัดรังแค คุณจะต้องใช้แชมพูขจัดรังแค เช่น แชมพูเคลียร์ เพื่อชะล้างและบำรุงหนังศีรษะ ขจัดความมันหรือไขมันส่วนเกินปกป้องรังแคไม่ให้กลับมาอีก 

ขั้นตอนแรกในการขจัดรังแคคือการทราบสิ่งทีเป็นความจริงและไม่เป็นจริงเกี่ยวกับรังแค ตอนนี้ คุณได้ทราบถึงความเชื่อและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรังแคแล้ว ดังนั้นคุณก็จะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ทุกเมื่อ 

(ขจัดรังแคที่มองเห็นได้ เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง)

TOP